Om det er behov for service av videokonferansesystemet kan man ringe AV Fusion support på nummer 400 00 785. Om det er problemer relatert til nettverket videokonferansesystemet er koblet til kan du sende inn en sak til oss.