For å kunne enkelt hente ut utskrift på printer på Frelsesarmeen Hovedkvarter, kan du registrere adgangskortet ditt på følgende måte:


1. Hold adgangskortet på kortleseren på printeren.

2. Du vil bli spurt om brukernavn og passord. Skriv inn samme brukernavn og passord som du bruker i citrix (hele emailadressen og passordet)


Du har nå registrert kortet ditt på printeren. For å skrive ut til printeren bruker du skriveren Print for Green. Utskriften starter når du har autentisert deg på en printer ved å holde ditt adgangskortet på kortleseren.