Her kan du se hvordan du legger til en felles epost i Microsoft Outlook