De som ikke får dekket mobiltelefon av arbeidsgiver, eller har mobil på arbeidsplassen, har nå tilgang til å benytte ringefunksjonen i Teams. Skulle du hatt denne funksjonen men ikke har tilgang, så be din nærmeste leder bestille dette hos support@visolit.no eller ring 66 77 65 77.


Åpne Teams og klikk på Telefonrør-ikonet på menyen på venstre side:Her kan du se hva ditt nummer er:Klikk på feltet under ditt telefonnummer, og bruk tastaturet for å tast nummerert du vil ringe. Du kan også klikke med musen på tallene:


Og Klikk på Ring:


Klikk på Forlat for å avslutte samtalen.
For å motta en samtale, klikk på Telefonrør-ikonet til venstre