Bestilling av nye brukere gjøres nå til Visolit.


Følgende informasjon må oppgis!Fult navn


Mobiltelefonnummer


Kopi av en person

Dvs du må oppgi navnet på en person med tilsvarende rettigheter som disse kan kopieres fra.
Sletting av brukere!


Dette er veldig viktig å gjøre for å unngå å betale for mye i lisenser etc.

Send navn og evt. sluttdato til Visolit
 Endring av brukere!


Dette sendes Visolit med beskjed om hva som skal endres.
epost til visolit: support@visolit.no


I kopifeltet kan du legge til reidar.myre@frelsesarmeen.no og jorge.aguilera@frelsesarmeen.no