Om det ønskes å låne utstyr fra FAIT er dette slik det skal foregå:


1. Meld inn en sak via saksbehandlingssytemet. Legg til informasjon når, og hvor lenge du ønsker å låne enheten.

2. Få bekreftelse på det er mulig å låne utstyret.

3. Møt opp på FAIT og registrer ditt utlånte utstyr.

4. Returner utstyret og registrer at det er returnert.