For å få epost på android telefon trenger du å laste ned outlook fra Google Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=no_nb

Innstallere den applikasjonen også logge inn med "din.epost@frelsesarmeen.no" og ditt passord.


For oppsett på iPhone har du to muligheter

1. Direkte på telefonen 

Dette er det som var vanlig å benytte på tidligere mail løsning, da får du kontakter og kalender direkte tilgjengelig på telefonens kontaktliste og kalender.

Nå blir du spurt om å logge på via Microsoft, va velger du "Logg på"


2. Laste ned outlook appen fra Apple Store

https://itunes.apple.com/no/app/microsoft-outlook/id951937596

Innstallere den applikasjonen også logge inn med "din.epost@frelsesarmeen.no" og ditt passord.


Vedlagt ligger guide for å sette opp mobilen ved tidlgere epostsystem (IBM Lotus Notes).